Ultralöpning för motionärer

Ultralöpning var tidigare något som endast enstaka hurtbullar ägnade sig åt. De senaste åren har ultralopp blivit alltmer populärt hos vanliga motionärer och idag ordnas flera motionslopp på sträckor från 5 mil och uppåt. För att bli en bra ultralöpare krävs långa löppass flera dagar i veckan. För att öka Fortsätt läsa

flash-blog